WhatsApp Image 2022-03-31 at 5.38.56 PM
Project

‘Thuis’ bij Cornelis

Werken op de geboortegrond van Cornelis Blankevoort: Monnickendam. Zeker in ons jubileumjaar is dat extra bijzonder. In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) bouwen we er samen met Friso Civiel een nieuw gemaal om meer maalcapaciteit te hebben in tijden van zware neerslag.

Het gemaal gaat dwars door de Nieuwendijk heen. Op deze dijk ligt de drukke provinciale weg N247, één van de belangrijkste noord-zuid verkeersverbindingen van Noord-Holland. We voeren de werkzaamheden aan het gemaal uit terwijl we ook een vlotte en veilige doorstroming op de N247 waarborgen. Het voorkomen van verkeersstremmingen en verkeershinder is namelijk een kritische succesfactor in de realisatie (en exploitatie) van het gemaal.

Pb. 39 Archeologische vondst bij bouw gemaal Monnickendam

Middeleeuwse sluis
Bij graafwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe gemaal, stuitten we op een zeer bijzondere archeologische vondst. Het gaat om de bodem en de wanden van een laatmiddeleeuwse sluis. De gevonden sluis ligt in de lengterichting binnen de bouwkuip van het nieuwe gemaal. Het archeologisch onderzoek is inmiddels zo ver gevorderd dat een groot gedeelte van de houten sluis vrij ligt. Het deel aan de kant van de Purmer Ee ligt nog onder de N247. Over de gehele bodem ligt een eikenplanken vloer met daarop de zware eikenbalken constructie van de sluis. De sluis ligt in de dam die vroeger de scheiding vormde tussen de Purmer Ee en de Zuiderzee. Deze dam is op dit moment de basis van de provinciale weg N247. De sluis in de dam stamt naar alle waarschijnlijkheid uit 1403.

Deel dit artikel
Vorig artikel Raad de plaat
raad-de-plaat-4
Wie, wat, waar en wanneer?

Volgend artikel Facts and figures
brouwersdam-gat-dichten_tcm26-280150
Wind en water