ZuidWillemsvaart
Project

Een streep op de kaart

‘Sorry, de brug was open’. De veelgebruikte smoes in Den Bosch gaat niet meer op. Een bijzonder project maakte namelijk een einde aan de beroepsvaart door de historische kern van de Noord-Brabantse hoofdstad. De WillemsUnie, een combinatie van onder andere GMB Civiel, Van den Herik Kust en Oeverwerken, KWS Infra en Van Hattum en Blankevoort, werkte samen met opdrachtgever Rijkswaterstaat aan de omlegging van de Zuid-Willemsvaart.

Het project liep van 2010 tot en met 2014 en betrof vooral de aanleg van een negen kilometer lang stuk nieuw kanaal tussen de Maas en Den Dungen: het Máximakanaal. Daarnaast werden er bij Empel en Berlicum twee nieuwe sluizen gebouwd en zijn er acht nieuwe bruggen gemaakt. De grootste passage kent een veldoverspanning van ruim honderd meter. De sleutel tot succes bij dit project was vooral de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Wat was ten tijde van het project hun visie op het werk en de samenwerking?

2012

‘De hele worst!’

Rijkswaterstaat

‘Het kanaal door Den Bosch was sterk verouderd. We hadden de keuze: sluiten, renoveren of omleggen. Het is dat laatste geworden. Vooral vanwege de impuls die het geeft aan bedrijven in de regio. Het nieuwe stuk kanaal kan namelijk grotere schepen aan waardoor de regio beter wordt ontsloten. Bovendien scheelt het aanzienlijk aan vrachtverkeer over de weg. Het is een uniek project. Zo vaak gebeurt het niet dat er een nieuw kanaal gegraven wordt. Wat het ook uniek maakt, is de scope van het project. Dergelijke projecten worden meestal als ‘salami’ in de markt gezet. Plakje voor plakje. Hier doen we de hele worst in één keer!

Image00029

‘We zetten een streep op de kaart’

Van Hattum en Blankevoort

‘Het is een uniek project waar veertig jaar geleden al over gesproken werd. We zijn natuurlijk wel wat gewend met de aanleg en verbreding van wegen, maar we maken nu echt iets nieuws. We zetten een streep op de kaart tussen Den Dungen en de Maas! Een nieuwe waterweg. En ook de scope van het werk maakt het bijzonder. Het is een integraal contract waarbinnen we met de combinatie WillemsUnie alles doen: bruggen, sluizen, gemalen, een viaduct, bodemonderzoek, kabelwerk, explosievenonderzoek, archeologisch onderzoek, grondverzet, grondsanering, vergunningaanvraag, ecologisch onderzoek en ga zo maar door.’

Willemsvaart 2011-2015 voor en na foto

‘Goede match’

KWS Infra

Belangrijk bij dit project is de communicatie met de omgeving. Ook hier geldt weer: goed samenspel is de sleutel tot succes. Samenspel met de omgeving in dit geval. We doen heel veel aan hinderbeperking maar daarnaast is het ook belangrijk om iets aan hinderbeleving te doen. We lichten mensen van tevoren zo goed mogelijk in. Infoavonden, nieuwsbrieven, een klankbordgroep met ondernemers en bewoners. We zijn heel actief en merken dat mensen dit waarderen. Ook proberen we ze zo veel mogelijk bij het project te betrekken. Als gevolg van de ecologie-eisen moeten we bijvoorbeeld eerst de huismussen en vleermuizen verhuizen voordat we ergens aan de slag mogen. Hierbij schakelden we de hulp van de bewoners in die massaal mussenbollen en vogelhuisjes ophingen!’

Sluis Hintham Sifon Groote Wetering -brug A59 op de achtergrond- oktober 2014

2022

Een bouwcombinatie die beschikte over de juiste professionals, technische capaciteit, managementvaardigheden en gedrevenheid. De WillemsUnie maakte van de omlegging van de Zuid-Willemsvaart een groot succes. De uitvoering begon in 2010 en eind 2014 ging de waterweg al open voor de scheepsvaart! Op 5 maart 2015 werd het Máximakanaal officieel geopend door koningin Máxima en sindsdien plukt men er dagelijks de vruchten van. De omlegging van de Zuid-Willemsvaart draagt namelijk bij aan een duurzamer en beter bereikbaar Brabant over water. Grotere schepen – met maximaal drie lagen containers – kunnen nu door de Zuid-Willemsvaart naar de containerterminal in Veghel varen. Gevolg: minder vrachtverkeer op de weg, minder files en minder uitstoot van CO2 en fijnstof.

Het project was niet alleen een innovatief staaltje vakwerk, het project ‘Omlegging Zuid-Willemsvaart’ was zelfs één van de vijf genomineerden voor de prof.dr.ir.Jan Agemaprijs! Deze prijs wordt eens per vijf jaar toegerekend aan een innovatief waterbouwkundig werk.

Deel dit artikel
Vorig artikel In een vorig leven
Van Hattum en Blankevoort 20 - Foto 3 (Rainbowing)
‘Bagger-iconen’

Onze baggerschepen

Volgend artikel Uit het geheugen van...
JanvanOorschotMaeslantkering-03DJvD
Een ‘Eifeltoren’ over de Nieuwe Waterweg

De Maeslantkering: het sluitstuk van de Deltawerken